Dato: 1. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1 Oct: 1851.

Kjre Fru Kock!

hjertelig Tak fordi jeg fik Lov at lse ogsaa dette Brev fra Deres Sster, det er saa levende og klart det Hele at jeg troer selv at have seet Niagara; hun siger i Slutningen af Brevet at De skal paa det hurtigste sende hende et Exemplar af den engelske Udgave af min sidste Bog: "I Sverrig", jeg har just to Exemplarer og det er mig en Glde at afgive det ene, thi det er sandelig urimeligt at kjbe saa dyr en Bog; hun vil forre den bort, jeg kan ikke lse ret til hvem det er men vil De sige mig det og hendes Forhold til disse, maaskee Vedkommende vil vre tilfreds med at jeg til Samme skrev et Par Ord foran, men dog saaledes at det er Deres Sster som giver den.

Jeg hrer jo snart derom og skal da strax sende Dem "In Sweden"; hjerteligst,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 89)