Dato: 9. maj 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Alexander Wilde
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9 Mai 1838

Min kjre, lykkelige Ven! flyv til Italien og hils smukt fra mig det deilige Land; kys den frste Italienerinde, der er det vrd og siig hende at Kysset er fra en Digter! Hvad den Reise-Route angaaer med Notitser, som De nsker, da vil De, hvad Pisa og Florents angaaer, samt Reisen fra disse Byer til Rom, kunde faae en Opskrift jeg har givet Hr. Jerichau. De stter jo Rom og Neapel som Maalet for Deres nsker? Hvad Rom angaaer, da er der Landsmnd, som gjre sig en Glde af at fre Dem omkring. Penge Forholdene ere

i Florents =

1 Colonati: spansk Pjaster = 9 Paoli eller 1 Species

1 Fransesconi = 10 Paoli

i Rom:

1 Scudo = 1 Pjaster = 10 Paoli = 1 Species

1 Paolo = 10 Bajocci.

i Neapel

1 Pjaster = 12 Carlin = 1 Species.

1 Carlin = 12 Gran.

Fra Rom skulde De reise til Neapel over Land, det er en magels deilig Reise over Terrazina og Mola di Gaeta. I Neapel har vi / en Minister: Voigt der boer ved Kirken Sanct Giuseppe i Nrheden af Museum bourbonico, han siger Dem Besked. De kan i Neapel boe paa [overstr: piazza] Largo del castello i Hotellet casa tedescu. De maa spadsere gjennem villa reale til posylypo Grotten, en vei der er hugget gjennem Bjergene. See Muset, kjr ud til Vesuv! men besg det helst om Aftenen. Sanct Carlo og del fondo ere de bedste Theatre, men god Komedie er der ogsaa i Carlin Theatret paa Largo del castello. De spiser srdeles godt i Restaurationen i Caffe Italia der ligger i Toledogaden. Frhlich er jo ombord, han har fr vret i Neapel, lad ham gjre Gavn og sige niere Besked.

Tag Dem nu ellers lidt iagt for Sirenerne; allerede de gamle Digtere lader disse bygge ved Neapels Kyster og de have viist sig for alle Fremmede; der kommer nok en lille Cupido paa Toledogaden, han har en Stok i Haanden, men denne er egentlig en Piil, bella ragazza! raaber han, / og jeg - ja jeg raaber, som de synge i Farinelli: "Men Forsigtig maa man vre!" - Seer De, som De bestemt gjr, den lille Amor her, da husk paa at hans Moder ikke er Venus Anadyomani, men Venus Cloacino, som slet ikke er saa respectabelt et Fruentimmer.

Bring paa Skibet Frhlich min Afskeds Hilsen, men glem det nu ikke. Hils i Neapel Voigt og i Rom alle Danske.

venskabeligst

H. C. Andersen.

[Udskrift:] ST.

Hr Lieutenant Wilde i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 249-52)