Dato: 7. november 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 Nov: 1834.

Min eiegode, kjre Broder!

I dette ieblik fik jeg dit lille Brev og griber strax et Papir af samme Format og Strrelse for at sige Tak og God Dag igjen, mere bliver det heller ikke. - Jeg tnkte nok at jeg fortalte Sujettet daarligt, thi deri ligger virkeligt det Hele, det er, synes mig, saare komisk, men nu troer jeg at du hellere nsker noget mere alvorligt og saa lade vi den gyldne Lve ligge og jeg tnker paa et andet Sujet og inden jeg igjen kan svare Dig paa det frste Brev, har jeg en Idea superba! - Nu ville vi sladdre. Her er det kleste Regnveir, den utaaleligste Blst man kan tnke sig; i et Klima, som vort burde man proponere Folk at Forlovede ikke give hinanden Ringe, men Paraplyer. Klrkvenget gjordte da ikke Lykke, de Mennesker hyssede endogsaa, men saa kom jeg og klappede og nu gaaer det! - Jomf. Grahn er en pariser Engel til at dandse, hun har alt vundet mig paa Theatret. Fru Bournonville har indviteret mig en Aften paa Jomf: Grahn, er hun fornuftig som hun er yndig, da svarer jeg ikke for mit Hjerte. - Fra Fru Drevsen og Ludvig Mller har jeg mange Hilsener til Dig. De tale tidt om dig og sprge til dit Befindende. "Christian Wulff er bestemt et fortrffeligt Menneske!" siger Fru Drevsen. Det driller hende meget at min Roman er, som hun udtrykker sig, saa frivol! tidt er hun ganske bedrvet for mig, siger at Reisen vist har fordrvet mig. Troer du det? Nu havde jeg saa mange Historier at fortlle Dig, men da jeg ikke har Tid og her ikke er Plads, vil jeg opstte det til nste Gang, da skal Du faae et Brev, som har vadsket sig. Vi skal snart have Marschners Opera: Hans Heiling, det er deilig Musik. - Hartmann har jeg kun seet to Gange siden jeg kom hjem, vi have gjensidigt besgt hinanden forgjves, hans og Hertzs Opera gaaer nok den 28 Januari. - Et Avertissement i Adresseavisen, som jeg skrev for min Vertinde, da hendes Mand var druknet, og skrev i hendes Navn [], er blevet aftrykt igjen i de jydske Aviser, som histrrende og velskrevet. - Nu maa jeg sige Lev vel og skal Du i Seng, saa god Nat! drm om Kjrlighed, det er Livets smukkeste Drm; eengang - ja jeg troer to Gange begyndte jeg at drmme paa den, men man forstyrrede mig strax, spurgte om jeg ikke havde andet at tnke paa, nu vil jeg slet ikke drmme! din trofaste Ven og Broder

H. C. Andersen

skrevet i Gallop! -

[Udskrift:] ST.

Hr: Lieutenant C. Wulff

paa det danske Vagtskib paa Elben ved Altona.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 254-55)