Dato: 20. april 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Scadetacademiet Torsdag Middag.

Vi vare i dette ieblik ved Bordet hvor vi fik Bollemlk og Steeg, midt i denne Nydelse, kom et Brev fra ehlenschlager, der sagde at De kunde ikke iaften have den Nydelse at hre hans Oluf den Hellige, thi der var kommet Ordre fra Prinds Christian at han nskede at faae Hans Hellighed. Nu ere de Alle her hjemme i den gyseligste Forlegenhed, med de Indbudne, ehlenschlager kommer ikke og vi have spiist op baade Stegen og Bollemlken. Festen udsttes derfor til videre og Deres Sster beder mig at mlde Dem / det, thi Budet skal afsted med Afsigelser. Frken Jessen hilser mange Gange. hun har en kjn grn Kjole paa, som hun fandt ikke var god nok for ehlenschlagers Tragedie, nu fler hun sig igjen rolig i den, da Tragedien udebliver.

Jeg sprger Dem om De vil see mig paa Sndag til Middag og da efter Bordet hre halv Delen af frste Deel af Romanen. Faaer jeg intet Afbud til Lverdagaften, da kommer jeg Kl 3. Nu lev ret vel!

Deres meget hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 82-83)