Dato: 7. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Carlos O'Neill
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr (Danmark)

den 7 Januar 1867.

Kjre fortrffelige Ven!

Et gldeligt, velsignet Nytaar for Dig og alle dine Kjre! Jeg er paa Landet, hvor jeg paa det gamle Herresde Holsteinborg, som dine Brdre kjende, og her paa Basns hvor Haven gaaer lige ned til stersen, har tilbragt Julen og endnu bliver nogle Dage, da Sneen ligger hit rundt om, saa at Jernbanefarten er standset. Ud fra mit Vindue seer jeg det med Iis berlagte Hav, der blser i Dag en Sneestorm og derved lfter sig i Erindringen endnu mere solbelyst og varmt dit smukke Hjem ved Stubal! jeg tnker inderligtog taknemligt paa Dig, Din Hustru, Carlos og lille Bebe! Tak for Photographierne Du sendte mig. Jeg er i Tankerne hos Eder, taler med den gode Nabo Martinez, hos den noget for alvorlige Prst naar han staaer og ringer med Portklokken. I Haven paa Holsteinborg har jeg fundet af de Blomster / der voxte op af din Havemuur, jeg blev saa glad derved og har faaet en Potte-Plantning hjem at stte i min Stue. Frue Roberedo, en Sster til Grevinde Holstein traf jeg i Cintra, hun blev der til ind i September og fik da Leilighed til at gaae paa Jernbane fra Lissabon til Madrid, gid at din Broder Georges havde tnkt paa den Mulighed for mig da haavde jeg kunnet blevet een Maaned lnger i Eders deilige Land, som det var mig tungt at forlade ved Tanken og Visheden om aldrig at komme der igjen. Jeg flte mig saa hjemlig, gjerne var jeg blevet Vinteren over, men jeg huskede den gamle nordiske Tale: "Kjr Gjst bliver kjedelig sidder han for lnge i fremmed Mands Huus". Jeg har udgivet nogle nye Eventyr, som jeg digtede men ikke nedskrev i Portugal, Hils din Hustru, Carlos, Bebe, dine Brdre og send Jos det lille Brev der her er sammengroet med dit. Hils Martines og Fryxel, hils dine Tjenestefolk og ligesaa den geistlige Herre som lste Weise. Gld mig med et lille Brev og bevar i Hjertet din trofaste Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 131-32)