Dato: 23. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: August Westrup
Sprog: dansk.

[kladde]

Kjre Hr W

Det er mig ikke ret klart hvorfor De sender mig vedlagte Blad, jeg har altsaa jo tydeligt udtalt mig til Dem [overstr: at har jeg ] da De sidst berede mig med et Besg [Har jeg ikke tydeligt udtalt mig for Dem sidst, vil De da vre saa venlig at sige mig at komme til mig, underret mig om Tiden].

[overstr: har lovet dem om ogsaa]

Vil De sige mig naar jeg kan vente Deres venlige Besg,

[overstr: det] er.

De sender mig iaftes af Hr Bangs [overstr: Bo] illustrerede Brneblad og dertil en Skrivelse hvori De siger at De anseer det for Deres Pligt, mod mig at Bekjendt med [overstr: Hr] Anonym i Bladet. Jeg forstaaer ikke hvorfor? [overstr: heller ikke] Han siger at jeg har lovet ham Bidrag, naar jeg har et saadant, og / det er Sandhed; jeg har nogle Dage tidligere lovet Dem det samme [overstr: og nu er] jeg har [overstr: det skal] og de bliver saaledes den som frst faaer et saadant; Alt dette udtalte jeg klart og tydeligt, da De sidst berede mig med et Besg, [overstr.: jeg vil] det er mig en Glde at vre en hver til Tjeneste i alt Godt hvor jeg kan, men jeg [overstr.: forpligt] forpligter mig [Ei rettet til] ikke, jeg vil have min Frihed. - [overstr.: De maa og vil erindre hvert Ord, og mine Ord der bleve udtalt] det sagde jeg og det gjentager jeg.

Jeg har ikke modtaget, ikke forlangt Honorar, jeg giver af god Villie af Interesse for Sagen, men jeg forpligter mig ikke, jeg vil have min Frihed [overstr: om den vil vre til Gavn og ikke forstyrre mit gode Humeur]

[p hovedet p sidste side:]

De vil erindre vor sidste Samtale, jeg udtalte mig i al Velvillie klart og tydeligt og De vil altsaa indsee at jeg her Intet kan have at bemrke.

[Med Thora Hallagers hndskrift:]

Flde Brd [flere tal]

2 rd 5 13

betalt

Thora Hallager.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 202-03)