H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Francisca v. Kloetz 28. marts 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 28. marts 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Francisca v. Kloetz
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28 Marts 1862

Kjære naadige Fru Baronesse!

Hjertelig Tak for Deres venlige Skrivelse og den medfulgte smukkte Gjengivelse af min "nye Eventyr og Historier"; det har i høi Grad overrasket mig hvor snart og fortræffeligt de har lært det danske Sprog, de kjendte det jo ikke Da jeg havde den Glæde at mødes med Dem i Dresden. Tak for Deres Deeltagelse for mine Digtninger, at jeg først i Dag bringer den ligger i at før jeg skrev, vilde jeg gjerne sammenligne Deres tydske Udgave med den der udkom hos Boghandler Wiedemann, og samme har jeg først / faaet i disse Dage, den er besørget af en dansk der nu iover 20 Aar har levet i Tydskland. Deres og hans Gjengivelse ere meget beslægtede, enkelte Ord hos ham, synes mig nærmere det danske Udtryk, men jeg tør ikke afgjøre om Deres har mere den tydske Klang, om jeg, dersom jeg havde skrevet paa Tydsk, da havde valgt Ord som De bruger; dog vist er det, at jeg af den naadige Frue er mærkelig godt forstaaet, det jeg ogsaa turde vente af den der saa fortræffeligt som De, har gjengivet Munchs Digte.

I tydsk Oversættelse er allerede saagodtsom alle mine Skrifter, med Undtagelse af de dramatiske en Deel Digte og den danske Udgave af "mit Livs Eventyr", dersom det / kan interesser Deres Naade at eie disse Skrifter paa dansk, da vil det være mig en Glæde at sende Dem disse, men vil De være saa venlig at opgive mig Deres Adresse, den veed jeg ikke og maa lade dette mit Brev flyve ud paa Lykke og Fromme. I August,om Gud vil, reiser jeg til Spanien, hvor jeg bliver et halvtaars Tid og haaber at hjem bringe derfra een og anden Digtning der er værdig mine Venners Deeltagelse. Deres Naades hengivne ærbødige

H. C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 288)