Dato: 28. marts 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Francisca v. Kloetz
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 Marts 1862

Kjre naadige Fru Baronesse!

Hjertelig Tak for Deres venlige Skrivelse og den medfulgte smukkte Gjengivelse af min "nye Eventyr og Historier"; det har i hi Grad overrasket mig hvor snart og fortrffeligt de har lrt det danske Sprog, de kjendte det jo ikke Da jeg havde den Glde at mdes med Dem i Dresden. Tak for Deres Deeltagelse for mine Digtninger, at jeg frst i Dag bringer den ligger i at fr jeg skrev, vilde jeg gjerne sammenligne Deres tydske Udgave med den der udkom hos Boghandler Wiedemann, og samme har jeg frst / faaet i disse Dage, den er besrget af en dansk der nu iover 20 Aar har levet i Tydskland. Deres og hans Gjengivelse ere meget beslgtede, enkelte Ord hos ham, synes mig nrmere det danske Udtryk, men jeg tr ikke afgjre om Deres har mere den tydske Klang, om jeg, dersom jeg havde skrevet paa Tydsk, da havde valgt Ord som De bruger; dog vist er det, at jeg af den naadige Frue er mrkelig godt forstaaet, det jeg ogsaa turde vente af den der saa fortrffeligt som De, har gjengivet Munchs Digte.

I tydsk Oversttelse er allerede saagodtsom alle mine Skrifter, med Undtagelse af de dramatiske en Deel Digte og den danske Udgave af "mit Livs Eventyr", dersom det / kan interesser Deres Naade at eie disse Skrifter paa dansk, da vil det vre mig en Glde at sende Dem disse, men vil De vre saa venlig at opgive mig Deres Adresse, den veed jeg ikke og maa lade dette mit Brev flyve ud paa Lykke og Fromme. I August,om Gud vil, reiser jeg til Spanien, hvor jeg bliver et halvtaars Tid og haaber at hjem bringe derfra een og anden Digtning der er vrdig mine Venners Deeltagelse. Deres Naades hengivne rbdige

H. C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 288)