Dato: Januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: lady Edythe Murray, f. Fitzpatrick
Sprog: dansk.

[monogram "H.C.Andersen" ]

Naadige Frue!

Der er allerede gaaet et Par Uger siden De med Deres lille Datter berede mig med et Besg og de viiste mig den venlige Tillid at give mig Deres Poesier til Gjennemlsning, jeg har ikke personlig endnu bragt Dem min Tak, i det jeg i al den Tid har vret lidende af en strk Forkjlelse, som endnu ikke er hvet. Deres digteriske Begavelse, ligesom den literaire Dygtighed Deres Mand besidder gjr mig glad ved den Deeltagelse de begge vise mine Skrifter, og jeg kan for disse ikke nske mig bedre Venner. Modtag min hjertelige Tak. Flte jeg mig, som sagt, mere vel end Tilfldet er i Vinter, da vilde jeg have stor / Glde ved oftere at tale med Dem og Deres Husbond, men her kommer desvrre den Mangel hos mig at jeg ikke kan godt Engelsk, jeg forstaaer ikke Alt hvad De siger, og kan ikke udtrykke mig i det mig fremmede Sprog som jeg nsker det og skulde det. Heri ligger ogsaa en Aarsag til at jeg ikke aflgger Besg saa gjerne som jeg nsker det. Vil De bringe Deres hdrede Mand, og den kjre lille "Bebe" min hjertligste Hilsen.

Deres rbdigst.

E.S.

Da jeg ikke selv kan skrive Engelsk har jeg faaet een af mine Venner til at overstte her min danske Skrivelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 312-13)