Dato: 5. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: J. Kayser
Sprog: dansk.

Histrede

De har skriftligt henvendt Dem til mig om jeg vilde komme til Dem, bedet mig om jeg vilde sidde for Dem at De kunde erholde mit Portrt til Deres Samling og jeg har opfyldt deres nske. Her i Byen gjorde man mig imidlertid opmrksom paa at De vist vilde forlange en Betalning for Deres Billeder, og for at komme paa det Rene her med, sagde jeg dem strax at jeg ikke bestilte mit Portt, ikke vilde have det, ikke indlod mig i nogensom Slags Forpligtelse med Hensyn til Deres Galleri, men at jeg med Glde viiste Enhver Kunstner og isr som Fremmed, den ringe Velvillie og Opoffrelse af Tid at sidde for Dem, dersom jeg derved kunde vre Dem til Tjeneste. Det blev sagt klart og tydeligt, ja det blev gjentaget og Det har forstaaet mig; imidlertid maa jeg her igjen gjentage det, som Svar paa Deres Brev, der i hi Grad har forundret mig. Jeg har ikke Formue til at kjbe mig Uddelighed i Deres Galleri og opgiver derfor denne re. rbdigst.

H. C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 316)

Kopenhagen 5 Mai 1852.

Sie haben Sich schriftlich an mich gerichtet, haben mich gebeten Ihnen zu sitzen, damit Sie mein Bildni fr Ihre Sammlung erhalten knnten, und ich habe Ihren Wunsch erfllt. Man machte mich spter darauf aufmerksam, da Sie mir villeicht eine Bezahlung fr Ihr Bild abfordern wrden; um hiermit im Reinen zu sein, sagte ich Ihnen gleich, da ich mein Bild nicht bestelle, es nicht haben wollte, mich in keinerlei Verpflichtung rcksichtlich Ihrer Gallerie einlae, da ich aber einem jeden Knstler, und namentlich dem Freunden, das Wohlwollen und die / [resten af gengivelsen mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Bonhams auktionskatalog, lot 371, 4.11.2008)