Dato: 24. december 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Voigt
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Phantasier og Skizzer" 1831]

Christian Voigt.

-

Alt hvad der dybt greb i min Kjrlighed.

Det sae jeg altid snart, som Boblen briste,

Du er mig kjr! og derfor klart jeg veed,

At ogsaa Dig, jeg derfor her vil miste.

O vr mig tro, i hvad der end skal skee;

Thi Du kun Du forstaaer min bitre Vee.

Min Tro paa Mennesker i Fryd og Smerte

Staaer mgtigt bygget paa dit Broder Hjerte. /

Til Erindring om din broderlige Ven

Forfatteren

Juleaften 1830.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost