Dato: 26. april 1847
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: Carsten Hauch
Sprog: dansk.

Sorøe d. 26 April 1847

Inderlig kjære, høitagtede Ven!

Jeg har opsat at takke Dem for Deres sidste kjærlige og høist kjærkomne Brev ... for om muligt, efter vor sædvanlige Kjøbenhavns-Reise ved Paasketiden, at kunne meddele Dem noget Nyt om Sorøe og vore udsigter. [...]

Andersen læste os et nyt Eventyr "Skyggen", som jeg fandt sindrigt, træffende og humoristisk; i et andet ubetydeligt Eventyr [Lille Tuk] har han skildret Sorøe, som en død Mudderpøl - det blev jeg vred paa ham for. - Nu tusind Levvel! De hjerteligste Hilsener til Dem og alle Deres fra min Lucie og Deres inderlig hengivne Ven.

B. S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost