Dato: 26. april 1847
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: Carsten Hauch
Sprog: dansk.

Sore d. 26 April 1847

Inderlig kjre, hitagtede Ven!

Jeg har opsat at takke Dem for Deres sidste kjrlige og hist kjrkomne Brev ... for om muligt, efter vor sdvanlige Kjbenhavns-Reise ved Paasketiden, at kunne meddele Dem noget Nyt om Sore og vore udsigter. [...]

Andersen lste os et nyt Eventyr "Skyggen", som jeg fandt sindrigt, trffende og humoristisk; i et andet ubetydeligt Eventyr [Lille Tuk] har han skildret Sore, som en dd Mudderpl - det blev jeg vred paa ham for. - Nu tusind Levvel! De hjerteligste Hilsener til Dem og alle Deres fra min Lucie og Deres inderlig hengivne Ven.

B. S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost