Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 23. september 1827
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Tanker ved en ituslagen Jydepotte

- -

minuentur atr

carmine cur.

Horatz

Du er ei meer!!!
Din Digter grder ved Dit brutte Leer.
Det blev din Lod at taale Rg og Flamme,
Dog stod Du fast - Du var og blev den samme.
Faa kjendte Dig paa denne store Jord,
Dog i Din Dd Du nvnes skal i Nord;
Jeg i Avisen vil et Grav-Vers stte,
Saa, Taarer skal de Skjnnes Kinder tvtte.
Frst var Du Leer, nu bliver Du det atter;
Saa gaaer det selv Naturens bedste Datter.
Ak! var Du falden i en Kunstners Haand,
Du havde vundet ved hans Skaber-Aand;
Som Vase da Du skulde iet gotte;
Men Skjbnen bd, Du blev en Jyde-Potte.
Dit Liv svandt hen saa stille, ingetogen;
Som Askepot Du sov i Skammel-Krogen.
Tidt saae jeg Dig imellem Rg og Ild,
Naar Maanen skinnede saa bleg og mild.
I Dampen steeg de store Aander frem,
Og sgte gjennem Skorsteens Piben hjem.
Dig glemte de, naar de saae Stjerner tindre;
Da hrte jeg det koge i Dit Indre.
Ja Du har flt lidt, som en Heltinde,
Fred med Dit Minde! -
En Digter hrer helst sin egen Sang,
Thi vil jeg lse min saa mangen Gang,
Til Alfen kommer paa de hvide Vinger,
Og Trsten bringer.
Om g og Linned drmte jeg i Nat,
Da vidste jeg, det ei var rigtigt fat. /
Et Skriig fra Kjkkenet jog mig af mine Drmme,
Der saae jeg Dine Skaar i Suppe svmme.
Alt var Forvirring slukt var Skorsteens-Flammen,
Malene grd og samlede Dig sammen.
I Gaarden nu skal Dine Stumper hvile,
Smaa-Blomster snart vil fra Din Gravhi smile.
Lad Tiden dkke Alt med sine Vinger,
Maaskee i Dden den Dit Held Dig bringer.
Hvor nu er Land var fordumstid et Hav,
En Bge-Skov kan voxe om Din Grav; -
Et Secel gaaer;
En Antiqvar vil finde Dine Skaar;
Dybt i hans Indre taler hit en Stemme,
At Konge-Stv Du eengang maatte gjemme.
Til et Musum skal Du Veien finde,
Som Skaar og Stumper Livets Krandse vinde.
Og nu Farvel! jeg skal Din Grav besge,
Men lov mig at Du aldrig her vil spge.
Grd ei Malene!
Hun har det godt,
Den salig Pot!
Snart hvile ogsaa vore trtte Bene

H. C Andersen

Til Frken Jette.

Aldrig grd De ved mit dde Barn,
Af mit vaad De lo med Frken Lotte,
Gld mig nu jeg lille slle Skarn,
Grd en Smule ved min dde Potte.

Den 23. Sept. 1827. -

Tekst fra: Solveig Brunholm