H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Otto Scavenius 19. maj 1871

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 19. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Scavenius
Sprog: dansk.

Frøken Frederike Castenschiold:

Den kjære Otto Scavenius

Er spillet her et lille Puds,

Thi Pakken skal ikke udi hans Vold;

Luk op, Frederike von Castenschiold!

#

Hr Øllegaard.

Ei Pakken er til det Rosenmaard,

Nei den er til Dem Hr Øllegaard!

#

Hr C. Castenskjold.

En Anden maa aabne Pakken paa ny,

Thi den er bestemt for Borreby.

Skjær over med Kniv, klip over med Sax

Saa sees det Indvendige lige strax.

H. C. Andersen

#

Solen skinner Fuglene qviddre,

Alt er saa festligt stemt.

Nu kan jo Andersen søge videre,

See hvad i Pakken er gjemt.

#

Grevinde Moltke til Espe

De løste Pakkens snevre Baand,

Men Pakken maa dog til en anden Haand,

Endnu den ei til den rette kom.

I Verden vexler det sælsomt om.

#

Fru Scavenius

Hvad her er gjemt og lukket inde,

Maa Husets Frue vide at finde,

Og hvad er dette? Kan De gjætte.

Gaae til den Rette.

#

Fru Luzie

Det er ikke til Dig, men til Een Du har kjær,

Du tænker paa Berthe – paa hende især. –

Luk op! forsigtig! hvad læser Du der?

Otto Scavenius

#

Moderen synger:

»Visselulle min Lire!«

Her faaer Du hele fire

Billeder, vil Du see!

Men lad dig ikke hindre, –

Det koster altid mindre,

Om Du kun vælger de tre!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen