Dato: 26. november 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Christine, f. Hornemann Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Mel: At bære Vand og bære Ved

#

Hold Mund og syng, saa godt I kan!

Siig hvad Presenter fik vor Moder?

Hun fik en Mand, der sidder han,

Og hun fik nydelige Poder,

Med røde Roser og med Øine blaae,

Og Alle sammen fik de Klæder paa

Temmelig Forstand

Pigerne en Mand

Og Drengene en lille Pige!

#

Naar De besynges veed vi nok

Det er, som sang vi kun om Hende

Thi tage vi den hele Flok

De Piger og de Ungersvende.

De røde Roser og de Øine blaae,

Men allerførst skal vores Fader staae,

Skaal for ham da!

Trallerallera

En god Present Du fik i Fader! /

Der er en Boye i Helsingøer

Der er den christianhavnske Boye

Og de Presenter, som jo bør

ja dagligt voxe for dit Øie

Maria-Roser, norske Gutter blaae

Med ægte Pragt skal i dit Stamtræ staae

Stolteligt det groer,

Hurra Bedstemoer

Fra dine danske, norske Boyer

#

Der er Fru Drewsen og hendes Mand

See, det er Viid og Politiet,

Gjør han Spectakler, er han istand

At bringe deilig Orden i'et

Med røde Kinder og med Øine blaae

Du seer den slanke Jonna hos dig staae,

Ja de søde Børn!

Store og lille Bjørn

Og Einard, som har Sands for Bold.

See, Eduard han er ganske god,

Hans Jette, ja det er en Jette!

Det er Flammens Blik, det Rosenblad,

Det minder om - lad Fader gjætte

Paa Torvet ved Du Hjertets Gusta boer

Og Gottlieb kommer førend Du det troer! /

Bella patria

Hovsa Hopsasa!

Og Hjalmar er en deilig Unge!

#

Der er Louise og der er Lind,

See, den Present er fem Rigsdaler,

Og Theodor med sit Jomfru Skind,

Om Klæderne man ikke taler!

Med røde Hoser og med Klæder blaae

De engang mueligt ved din Side staae;

Punsch, hvad eller Viin!

Skaalen den er din!

Den Viise, den var ikke ringe!

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm