Dato: 15. august 1851
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:13 Aug 1851

Deres venskabelige Skrivelse af 7 d M modtog [jeg] sidste Lverdag d:13 og iiler med at takke Dem for samme Meget beklager jeg at Deres Helbred ikke har svaret til mine yttrede nsker i mit Brev af 4d M [Brev, som jeg ikke afsendte, da jeg ikke var vis pas, at det vilde trffe Dem i Vien, men som jeg dog afsender til Beviis for, at jeg ikke har forsmt at besvare Deres fra Hamborg. Nu vil jeg haabe, at Deres Forkilelse er hvet, og at Deres sdvanlige Munterhed er vendt tilbage Glad er jeg imidlertiid at jeg snart kan vente Dem her tilbage thi intet Selskab er mig kirere; og behageligere end Deres, og mine Damer som hilse Dem paa det venskabeligste og jeg ville gire alt, for at gire Dem Deres Ophold her saa behageligt som mulig Fra min Sn haver jeg ingen Brev havt siden Begyndelsen af Juni; jeg veed altsaa ikke, naar han kommer, men jeg venter ham i Begyndelsen af nste Maaned, jeg havde nsket, han havde vret her i denne; thi vi have havt i denne de skinneste varme Dage. Nu lev vel, bedste Ven, og tnk af og til paa Deres

oprigtige sande Ven

G Moltke Huitfeldt

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost