Dato: 26. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Cecilia Ipsen
Sprog: dansk.

[Glorup 26 Juli 183]

Da jeg i disse Dage er paa Glorup og savner Dem her, er det mig en Trang at sende Dem dette lille Brev for at sige hvor levende og venlig De er i min Erindring; jeg havde tidligere bestemt at gaae fra Glorup til Kjøbenhavn over Svendborg, men da min Læge raader mig fra at komme hjem for det første, saa gaaer jeg nu til Jylland og faaer altsaa ikke aflagt Besøg i Svendborg. - Det er alvorlige tunge Dage for det gamle Kjøbenhavn, og de kan troe, naar man, som jeg har sine kjæreste Venner der, gaaer man ude i en evig Angst og Uro. - Fra Christian Wulff kan jeg hilse Dem, han er i disse Dage vendt hjem fra Petersborg og boer med sin Søster Jette, der ene har reist til og fra Amerika, ude i Classens Have; de ere begge vel! Naar jeg engang kommer til Svendborg søger jeg Dem, kjære Jomfru Ipsen, strax op, indtil da min hjertelige Hilsen.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter