Dato: 26. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Cecilia Ipsen
Sprog: dansk.

[Glorup 26 Juli 183]

Da jeg i disse Dage er paa Glorup og savner Dem her, er det mig en Trang at sende Dem dette lille Brev for at sige hvor levende og venlig De er i min Erindring; jeg havde tidligere bestemt at gaae fra Glorup til Kjbenhavn over Svendborg, men da min Lge raader mig fra at komme hjem for det frste, saa gaaer jeg nu til Jylland og faaer altsaa ikke aflagt Besg i Svendborg. - Det er alvorlige tunge Dage for det gamle Kjbenhavn, og de kan troe, naar man, som jeg har sine kjreste Venner der, gaaer man ude i en evig Angst og Uro. - Fra Christian Wulff kan jeg hilse Dem, han er i disse Dage vendt hjem fra Petersborg og boer med sin Sster Jette, der ene har reist til og fra Amerika, ude i Classens Have; de ere begge vel! Naar jeg engang kommer til Svendborg sger jeg Dem, kjre Jomfru Ipsen, strax op, indtil da min hjertelige Hilsen.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter