The Hans Christian Andersen Center

Dato: December 1874
Fra: Lorenz Frölich   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Paris, 3 Plan Wagrain

Hřistćrede Herr Melchior

Jeg veed ej om jeg har faaet medfřlgende Opfordring tilsendt fra Dem, men jeg tillader mig at sende Dem Svaret og Udbyttet. Resultatet er vel ej stor, jeg har dog gjort mit bedste, men troer rigtignok at en anden kunde gjort det bedre. Imidlertid haaber jeg, / vor lille Skjćrv maa fřies til en stor Sum, hvorved det smukke Foretagende kan udfřres. –

Jeg beder Dem modtage mine ćrbřdige Hilsener, og fremfřre samme til Deres Frue, og for H. C. Andersen,

naar De seer ham./

Mange svarede mig at de gav i Kbhavn.

Jeg vedfřier 70 frs og beder Herr Lose udbetale dette tilgodehavende paa 100 frs.

Tekst fra: Solveig Brunholm (HCA-microrulle 3plus, 343-44)