Dato: 15. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente]

Naar det er fuldkommen vist at jeg er dd, da skal de Penge og Sager jeg eier, fordeles saaledes.

Min Diamants Brystnaal

Og Dickens Vrker paa to Exemplarer

gives Baronesse Jonna Stampe.

Min svenske Guld-Medallie faaer Ionas Collin.

Min steriske Guld-Brystnaal faaer Einar Drewsen.

To Exemplarer af Dickens med hans Haandskrift faaer Iette Wulff.

Mit Album, den kongelige Haandskrift Samling.

Mine Skilderier G. Collin.

I rede Penge eier jeg hos Etatsraad E. Collin 2500.

--

Af disse faer Viggo drewsen 600 Rdlr til en Reise til Rom.

Dr Th. Collin 600 Rdlr.

Fru Louise Lind fdt Collin 300 Rdlr.

Frken Mathilde rsted 300 Rdlr.

Frken Iane Hanck Sster til Ludvig Lsses Kone 200 Rdlr.

Enke Fru Balling til en Mens Tour 100 Rdlr.

Resten af Pengen anvendes til min Begravelse og hvad Udgifter der kan vre for mig, hvad der bliver tilovers gives der hvor det kan vre en god Gjerning.

Mine vrige Bger tager Etatsraad Collin 20 Exemplarer af, og Resten overlades Einar Drevsen.

Hvad vrige Sager og udenfra mig tilafldende Penge, uddeler Fru Ingeborg Drevsen efter bedste Skjn, Rigmor, Sophie Gade, Christin Hornemann maa hver have en lille Erindring, ligesom Brnene i hele den collinske Slgt.-

Af Obligationer, E. Collin har for mig i9 Gjemme, gives Einar Drewsen 600 Rdlr.

Etatsraad Collin overdrages Udgaven af mine samlede Skrifter med Biographie, hank an jo overdrage det f.Ex. til Pastor Boye, der anstndig betales derofr, Resten af hele Honoraret, Einedomsretten senere tildeles E. Collin.

H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 15 Mai 1852.

Til Vitterlighed

Dahlstrm

E. Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost