Dato: April 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente]

For nogle Aar siden skrev jeg mit Testament, med de tilvrlige Underskrifter, leverede jeg samme til min Ven Etasraad Eduard Collin. De givne Bestemmelser blive uforandrede ved Kraft, men da min lille Formue siden er blevet forget, nsker jeg af denne Forgelse, maa gjres flgende Brug, naar jeg er dd og borte.

-

Etatsraad Eduard Collin har af mig laant 2500 Rdlr., disse tilfalde ham og hans Hustrue.

Frken Caroline Hanck fra Odense faaer 300 Rdlr.

Frken Nbo og Fru Balling erholde tilsamen 200 Rdlr (altsaa 100 Rdlr hver.

Frederik VII Stiftelse for fattige Haandvrkere i Odense, (Skomager Re[uafsluttet]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost