Dato: Januar 1846
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

[portrt]

[egenhndig pskrift:]

Konst och Religion blef menskan gifvit

fr att visa vgen till det andra lifvet!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter