Dato: 11. april 1868
Fra: Frederik Bgh   Til: Elisa (Anna Elisabeth) Bgh, f. Plum
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, 11te April 1869.

Som Du maaske vd, har Andersen nu i fem Aar skullet males af Bloch; men det er hidtil blevet til Intet. Kort fr jeg rejste, kom han saa fortvivlet til mig og sagde en hel Del, hvis Mening var den, at han nu havde opgivet at faa sit nske sat igjennem ved egen Magt, og han bad da mig at tage fat paa Sagen. Jeg talte med Bloch, og den 2den April (Andersens Fdselsdag) blev Billedet begyndt. Det skal vre meget godt, og Andersen er jo henrykt. "Nu synes jeg igjen, det ligner Goethe - man siger ellers, jeg ligner Schiller saa meget", havde han bemrket til Emil Bloch, som var tilstede under Malningen. Det glder mig, at jeg ikke har skuffet Andersens Tillid. - -[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost