Dato: 8. december 1867
Fra: Mads Hagenau   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg for omtrent Halvhundred Aar
har kiendt en Ven; i ringe Kaar
den Ven er fdt i Nabolau,
men tog saa bort med Vandringsstav;
saa mange Aar gik hurtigt hen
og endnu saae jeg ei min Ven, -

Da siden hrte jeg min Ven var her i Byen;
Jeg saae ham gaae forbi, men som et Syn,
og strax mig faldt den Tanke ind,
det er Digteren Andersen med sit muntre Sind,
men da jeg ikke kjendte ham bestemt,
at kalde paa ham, dertil var jeg for beklemt,

Nu har jeg siden mange Gange hrt om ham,
der rejser Verdens Riger rundt uden Skam,
han teer sig som en Digtermand saa brav.
Det er en anden, en ldre Vandringsstav,
den har opsvungen ham til Stormand hos de Hie,
og det er mig en Glde, der ei sig let kan bie.

Den strste Glde, jeg af min Ven her nyder,
det er nu at see ham her, hvor Glde for ham lyder.

Lev da nu vel min gamle Barndomsven, du blev
derfor af Odense Borgere hdret med resborgerbrev,
Tak Gud for Helbred, Hilsen, Velsignelse og Lykke,
det er dit sande Guddoms Smykke.

Odense, den 8. December 1867.

Deres rbdige hengivne

M. Hagenau.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost