Dato: 4. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Omnes
Sprog: dansk.

Til mine landsmnd.

De mange kjre, kjendte og ikke kjendte Venner her i Danmark, som ved Breve, Digte, Telegrammer og Udtalelser i Pressen have viist mig det hjertelige, kjrlige Sindelag, med hvilket de Alle paa min halvfjersindstyveaarige Fdselsdag ahve tnkt paa mig, vilde jeg gjerne, hver isr, sende min skriftlige tak; men jeg har ikke Krfter dertil og maa derfor samle min Tak i denne dybtflte Udtalelse. Hver isr, Rig og Fattig, Gamle og Unge vre velsignet for det Solskin, de have forundt

Deres taknemmelige

H. C. Andersen

4de April 1875

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Edvard Collins hndskrift:]

Til mine Landsmnd.

Min 70 aarige Fdselsdag den 2den dennes har givet mig saamange Beviser for mine Landsmnds kjrlige Flelser for mig, at denne Dag vil staae som et lysende Minde i mit Liv. Og naar jeg [overstr: hertil lgger de mange] saa betragter hvad der samtidigt [overstr: forberedes] sttes i Vrk for at berede mig et hderligt Eftermle og naar jeg seer hen til, at disse Bestrbelser udgaae fra et saadant Antal af mine Landsmnd fra den hiest til den lavest Stillede, fra Kongens Huus indtil Fattigaarden i Odense, da overvldes jeg af Taknemmelighed mod Forsynet, som satte min Vugge i dette Land.

Men hvorledes skal jeg takke de dle Venner af alle Klasser, som saaledes have hdret mig? Deres Tal er strre end jeg nogensinde har kunnet ane; men de ville kunne forstaae at jeg alene af denne Grund, men ogsaa som syg og lidende, ikke kan henvende min Tak til hver Enkelt. -

Modtager derfor Alle min dybtflte tak for Eders Kjrlighed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 406, billed 7083)