Dato: 22. maj 1868
Fra: Carsten Hauch   Til: Peder Hjort
Sprog: dansk.

Frederiksberg Slot. 22de mai 1868

S.T.

Hr. Prof. og Ridder Hjort.

Du tager feil, hvis Du mener, at jeg skulde nre nogen Vrede mod Dig, skjndt de Breve, som jeg anseer for udgivne i et for mig uheldigt ieblik, uden Tvivl har bervet mig flere Menneskers Velvillie, som jeg stter Priis paa, og har gjort min Stilling endnu mere isoleret, end den allerede var, og derved vel ogsaa vil skade min literaire Virksomhed i Fremtiden, hvis jeg ellers skriver Noget igjen. Men, som sagt, dette tilgiver jeg gjerne, da jeg veed, at det ikke var din Hensigt at skade mig, og da jeg desuden skylder Dig Tak for Din tidligere Virksomhed med hensyn til mig. Jeg staaer nu desuden saa nr ved min Grav og den Stund, da jeg selv skal aflgge Regnskab for mine Gjerninger, at det kun lidet vilde smme sig for mig at nre Uvillie mod noget Menneske, endsige mod dem, som tidligere have kmpet for mig, og som ikke med Vidende og Villie have villet tilfie mig noget Ondt. Imidlertid anseer jeg det for en farlig Skik, der fra Tydskland har fundet Vei til os, at udgive Folks private Breve, og derved gjre Brud paa det private Livs Sikkerhed, idetmindste fr Vedkommende endnu ligge i deres Grave; og da jeg ndig vil udstte mig for at Sligt oftere skal skee, saa nsker jeg heller ikke at indlade mig i fortrolig Brev-Vexling med dem, som flge andre Principer, end jeg selv i denne Henseende.

Med al Anerkjendelse af Din tidligere Velvillie for mig:

C. Hauch.

[Hjorts Anmrk.: At heller ikke Hr. Etatsrd Andersens Vrede var s slem, som hidsige Tunger vilde gjre den til, viser Efterstende. Af mit Postscriptun til "Udvalg &" sendte jeg strax et Exemplar til denne Digter, ledsaget af et Brev, og modtog derp efterstende, vel korte, men dog uvrede Svar: [Brev]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost