Dato: 21. november 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Til Deres naadige Dronning har jeg sendt en stor illustreret Udgave af mine Eventyr. Hendes Majestt har modtaget den paa en for mig smigrende Maade.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost