Afskedssang for De Danske i Paris den 7. August 1833

Mel.: Jeg nsker mig en deilig Viv etc

I

At skilles ad er Skjbnens Viis,
Og Afskedsfesten den er denne;
Tidt vil vi tnke paa Paris,
Paa Livet i Htel Vivienne.
Og danske Folk os sgte her,
Det var en Colonie af Danske,
Som Borrer hang vi sammen der
Til Skade for det Franske.

II

Hil Schwartsen, han er meget brav, [Julius Schwartzen]
Og er i Sangen dog vor Herre,
Imellem var han ret en Gnav,
Men salig Schou var meget vrre!
Med Hjerte-Vennen tidt han blev, [Markus Martin Henriques]
Mod os han syntes noget prikken,
Vor Herre veed hvad de bedrev --?
De dyrked' vel Musikken!

III

Dig Seemann med det skarpe Blik [Corfitz Seemann]
Der saarer dybt om ikke drber,
Vi bringe her det Vers vi fik,
Det saligt mod din Hide strber.
Hver Eva-Datter fik et Suk,
Vi hr'de nok Du udbrd immer:
0, pine Dd! hvor hun var smuk!
Det var et Fruentimmer!

IV

Nu maae vi have Mller fat,[Otto Frederik Mller]
Poeten har ham Sandhed loved',
Han troer vel ved sin store Hat
Han ogsaa faaer det store Hoved!
Hans Ophold her har nys begyndt,
Ham gaaer det, som det os blev givet,
Han har det baade tykt og tyndt -
Det er Pariserlivet!

V

Men ei vi vre kan bekjendt
I dette Vers uhvisk Tone,
Der sidder jo vor Hof-Agent [Christian Waagepetersen]
Med Stage sin Pariser-Kone. [Johan Adolph Gottlob Stage]
De reise snart; Farvel! farvel!
Paa London altfor strkt de holde,
Lad det ei slaae Paris ihjel
Bag kjbenhavnske Volde!

VI

Mod Castenskiold vi var' galant, [Joachim Melchior Grevenkop-Castenschiold]
Han jo besrged' hvad vi skreve,
Men nu skal han faae grov Contant,
Nu har vi ingen flere Breve!
Han seer uskyldig ud! la, la!
La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la!

VII

Delong vi synge hit i Skye, [Albert Herman Peter Gabriel Delong]
Og Eccho svarer os fra Lunden,
Men De skal ikke blive bly,
Der findes nok lidt Ondt paa Bunden.
Til rue la Harpe vi tidt gik op,
At trffe Dem var Hovedsagen,
Men De har altid strk Galop,
De lber hele Dagen!

VIII

Om Haffner lyder det i Sal, [Wentzel Haffner]
Saadan med Godt og Ondt man skifter,
Om Dagen prker han Moral,
Om Aftenen han altid skrifter.
Vi sige ei hvad han har gjort,
Her skal han ikke rent vanhdres,
Han er saa ung, vort Haab er stort,
Han kan, maaskee, forbedres!

IX

Nu vil vi tage fat paa Schram, [Gustav Schram]
Parisermanden blandt de Danske,
Han gjr Stipendiet ei Skam,
Men lgger strkt sig paa det franske;
Dog blev han Dansk i Sjl og Grund,
Han har kun Franskhed paa Cocarden,
Han drak sit l, hver Aftenstund,
Med dem paa Boulevarden!

X

Hvorlnge bliver Falbe her? [Christian Tuxen Falbe]
Om ham jeg troer vi nu br tale!
I Noget er han Hier nr:
Han mangler ogsaa jo Locale!
For al den Danskhed vi har nydt
Hos ham i disse franske Dage,
Vi sige til vor Ondskab: pyt!
Kom bare snart tilbage.

XI

Men vi har reent Poeten glemt, [H. C. Andersen]
Der gaaer i Uskylds hvide Kofte,
En reen Tartuffe det er bestemt,
Det har vi sagt til ham saa ofte.
Tag til de Skjnne nu din Fart,
De boe paa Vlsklands stolte Dovre.
Nei hvilket deiligt Knbelsbart!
De sige vil derovre.

XII

Held Neergaard og vor Dinesen,[Joachim Peter Christian Bruun de Neergaard] og [Adolph WIlhelm Dinesen]
Bortreiste vil vi ei bagtale,
Farvel, farvel! vi sees igjen
i Sjllands grnne Bgesale.
Hvem Skjbnen vinker lnger bort,
Vil Hjemmet kjre Breve sende;
For nu at gjre Visen kort,
Saa troer jeg, vi vil ende!

H. C. Andersen.

ikke trykkes.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter