Dato: 26. januar 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Omnes
Sprog: dansk.

Fru Lindegaard

Jeg veed et Sted midt paa den fynske ,
et dejligt Sted saa skovrigt og saa bakket.
Der staar tt ved en Spejlklar dejlig S
en Herregaard med Gavlen takket,
hvor Svalen bygger og Storken boer,
thi Egnen rundt om er et lille Eden
og skal jeg nvne Gaardens Navn,
jeg tror betegnende den nvnes "Gstfriheden"
Velkommen ld det her med Hjertets Ord,
men hint Velkommen siger hun ei lnger,
hun, som for Armod dkkede sit Bord.
Ved aabne Dr nu Srgefloret hnger.
Hun var saa blid mod Fattig som mod Rig,
Tilfredshed, Glde rundt om sig hun skabte.
Nu staaer i Landsbykirken hendes Lig,
og Bonden grder, han en Moder tabte.

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter