Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 3. september 1822
Fra: Knud Lyhne Rahbek   Til: Peder Hjort
Sprog: dansk.

Bakkeh. d. 19de Febr. 1830.

Saavel for de mig senest tilhndekomne tvende Bind Koch, som isr for deres venskabelige Brev af 14de takker jeg Dem hjertelig, [...]

Har jeg imidlertid saameget mod den didactiske Terrorismus, der med Svrdet forfgter sin Sag, har jeg naturligviis uendelig meget mere mod den Kaadhed, der ingen Sag hylder, ingen sag har, men blot vil more sit ligesindede Publikum, ligegodt paa hvad, eller hvis Bekostning: Denne hele Fremgangsmaade har indigneret mig til den Grad, at jeg, ligesom jeg skriftlig, mundtlig og til Protokollen havde protesteret mod Forestillingen af Nicolai Taarn*, hvori en nsviis Dreng driver Gjk med vor ypperste Digters maaskee ypperste Drama, tilsidst pro loco erklrede, at jeg aldrig havde pebet i mine Dage, og ikke billigede Piben; men at, dersom jeg var saa lykkelig, ikke at vre Theaterdirekteur lngere, naar dette Stykke opfrtes, peeb jeg frste Gang i mit Liv: saaledes har frabedet mig et Exemplar af Fl. P., som Forlggeren venskabelig havde tiltnkt mig, da jeg ikke vil lse den, uden at jeg skulde forpligtes dertil, hvilket jeg og ubrdelig holder, endskjndt den sendes en Pleiedatter af mig, daglig i Huset. Jeg vilde - hvorom jeg formodentlig i mit Brev til vor dle Hauch udfrligere vil udtale mig, - at der ingen Strid var; det har stedse vret min Bestrbelse: ut inter quos summa esset laudis mulatio, nulla intercederet obtrectatio, at Sandheden med al mulig Meningsfrihed, og al tnkelig Energie, men uden Personlighed drvtedes og omtvistedes, men slaaer de kaade Drenge sig ls, og raabe Skaldepande efter Propheten, nu da er det godt, at der slippes Bjrne ls, der kunne - vel ikke snderrive dem - men jage dem i Ammestuen igjen.

*[Note ved P. Hjort:] Kjrlighed paa Nicolai Taarn, eller hvad siger Parterret. Heroisk Vaudeville af H. C. Andersen. Dette var Forfatterens, ikke ganske talentlse, Ungdoms-Lapseri Nr. II; med Nr. I mener jeg naturligvis det konfuse Katalog paa Indfald, som Forf. ret iforvejen udgav under Navn af En Fodrejse. - David kaldte den i Mdskr. f. L. (I, 543-46) for "et bizart Product, uden komisk Virkning, uden parodisk Kraft", hvis Slutning forfejler enhver tnkelig fornuftig Hensigt, som Forfatteren kan have havt."

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost