H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Ludvig Bødtcher til Jonas Collin d.æ. 6. december 1833

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. december 1833
Fra: Ludvig Bødtcher   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Høitagtede Hr. Conferentsraad!

[... om Thorvaldsen ...]

Digteren Andersen er bleven os kjær ved sit godmodige Lune og agtværdig ved sit vistnok ualmindelige Talent. Han har forelæst os Digtet: Agnete fra Holmegaard, som paa mange Steder, især i dets Anden Afdeling, viser hans levende Indbildningskraft og dybe Følelse. Opholdet i Rom troer jeg vil i mange Henseender være ham nyttigt. Ogsaa lever han i meget venskabeligt Forhold til Digteren Hertz, og det synes, at Roms Storhed slaaer en bred Streg over enkelte bittre Erindringer. - De danske Officerer Dinesen og Neergaard ere afreiste til Neapel [...]

Alle ere vi iøvrigt ikke lidet sysselsatte med Tanken om, at den muntre Juletid nu nærmer sig med Raskhed, og da de herværende Svenske og Norske ønske at indlemmes i den danske Julestue, maa nok samme for denne Gang udvides til en betydelig Sal. [...]

Deres ærbødigste

L. A. Bødtcher

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost