Dato: 6. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk, engelsk.

[Dedication to Charles Dickens.]

l am back again in my quiet Danish room, but every day my thoughts art in dear England, where a few months ago my friends there transformed reality for me into a beautiful fairy tale.

During my occupation with a larger work, there sprouted forth, as flowers come up in the wood, five little tales. I feel a desire, a need, to present in England as a Christmas greeting the first shoots of my poet's garden, and I present them to you, whom I had already come to love in your works and who, after we have met, have grown forever fixed in my heart, my dear, noble Charles Dickens. You gave me the last handshake on the shores of England, you called the last farewell to me from them, it is, then, only natural that I should send back to you from Denmark my first greeting as fervent as an affectionate heart can offer it.

Hans Christian Andersen

Copenhagen the 6th December 1847.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Dedikation i: : A christmas greeting to my English friends

Charles Dickens:

"Jeg er igjen i min stille danske Stue, men min Tanke daglig i det kjære England, hvor for faa Maaneder siden Vennerne der forvandlede for mig Virkeligheden til et smukt Eventyr.

Under Beskjæftigelsen med et større Arbeide, fremsprang, som Blomster springe frem i Skoven, fem smaa Historier. Jeg føler en Lyst, en Trang til at bringe i England som Julehilsen det første Fremsprungne fra min Digterhave, og jeg bringer det til Dem, hvem jeg alt i Deres Værker havde faaet kjær, og som, efter at vi mødtes, er voxet for altid fast i mit Hjerte, min kjære, ædle Charles Dickens. De gav mig det sidste Haandtryk paa Englands Kyst, De tilraabte mig fra denne det sidste Levvel, det er saa naturligt, at jeg sender Dem fra Danmark min første Hilsen igjen, saa inderlig, som et hengivent Hjerte kan bringe den.

Hans Christian Andersen.

København, 6. Decbr. 1847.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter