H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ferdinand Meldahl 21. november 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 21. november 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Ferdinand Meldahl
Sprog: dansk.

Sevilla, 21. November 1862

Kjære Ven!

De maa have et Brev fra mig her i Spanien, De har dog meest virket ind paa mig, at jeg besøgte dette herlige Land; jeg er overvældet af de nye eiendommelige Indtryk, hvad er det dog for en Tale, at her er saa farligt, saa overvældende besværligt at reise; det lille Tryk, som findes, glemmes snart ved den mageløse Natur, ved det eiendommelige Folkelige og de skjønhedsherlige mauriske Minder. Var jeg riig, jeg bad Dem i Danmark bygge mig et Huus som Husene i Sevilla med Alcazars Buer, disse i Steen hugne Kniplinger; vi satte Glastag over, lagde Varmerør, og Palmen vilde nok holde sig grøn i den lille Forgaard.

Barcelona var mig Spaniens Paris; Veien fra Alicante til Murcia en rigtig spansk, halsbrækkende Vei, men gjennem et Paradis; De har vel været i Elche, seet den mageløse Palmeskov der? I Cartagena saae jeg Øine, hørte jeg Castagnetter, der begeistrede mig til glødende Sonetter; i Malaga forelskede jeg mig i Protestanternes Kirkegaard, der gad jeg lægge min Støvklædning ved det rullende Hav. I Granada - ja der laae jeg syg, Jonas Collin laae syg, der fik jeg et dumt, vittigt, anonymt Brev fra Kjøbenhavn, der var Alt saa latterligt dyrt, at jeg betalte i otte Dage, hvad jeg kun tør give ud i en Maaned, og der blev alle mine Ordener, et, Øhlenschlæger havde baaret), rapset fra mig, jeg er bedrøvet ved Granada og - seer kun Solskin, naar jeg husker paa Alhambra. Gibraltar gav mig den første store Bouquet af Breve hjemmefra, og der øinede jeg Africa - og i Africa selv fandt jeg et Hjem med al Englands Comfort og dertil hele det marokanske Riges Eiendommelighed udenfor. Jeg boede i Tanger 8 Dage hos den engelske Minister, deels i Byen, deels paa hans rige, fyrsteligt indrettede Landsted; fra mit Vindue saae jeg det rullende Atlanterhav og Spaniens Kyst fra Trafalgar til Gibraltar. Det var som et Eventyr, Dagene derovre. Cadix alene har været mig lidt kjedsom, dog saae jeg der Havet saa rullende og stort, at jeg altid vil huske det. Sevilla er en By, livlig som Musikken i Rosinis Barbeer, og hvilken Skat er her af Murillos. I Morgen gaaer Reisen til Cordova. Vær De saa elskværdig at glæde mig med et Brev i Madrid, sendt der til vor danske Minister! ja, da gjør De mig rigtig glad, da viser De, at mit lille, fattige Brev var Dem velkommen. Hils Deres fortræffelige Frue og hendes Moder, send Fru Drewsen vedlagte, lille Epistel, og tilgiv, at hele Skrivelsen ikke er frankeret, De veed, at fra Spanien kunne Breve hjem ikke frankeres. Alt Held, al Lykke!

Sundhed og Glæde! Tænk lidt paa Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost