Dato: 16. august 1825
Fra: Rasmus Nyerup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen

Jeg takker Dem inderlig for Beskrivelsen over Deres Fine Dage i Odense. Jeg fler at det maa have vret en Glde og en Nydelse for Dem, uden Lige. Oberst Guldbergs faderlige Frd imod Dem gjr hans Hjerte usigelig re. Ved at lse Deres Brev flger jeg i Tankerne Dem paa alle Deres Spadseringer og Lystture, thi jeg har Intet glem af allerede beskrevne Gjenstande. Haverne og Bnkerne ved Nonnebjerge vilde jeg nok have frabedet mig, hvor smukt det end kan see ud; thi dertil var mit je ikke vant.

Hvad De mener med "Vandmllen for Enden af Aaen" fatter jeg ikke. I min Tid havde den sit eget ordentlige Navn Munkemlle.

De tillade mig at yttre min Forundring over et andet Sted i Brevet. De skriver at Frkenerne roede Dem paa Aaen! Det er umuligt. Nej. De og Obersten roede Frkenerne.

Digtet om Sjlens Tilstand efter Legemets Dd, seer jeg med Forventning imde. Deres hengivne R. Nyerup.

Kjbenhavn d 16 Aug 1825.

Tekst fra: Solveig Brunholm