Dato: 8. september 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Magdalena (Malin) v. Beskow
Sprog: dansk.

Din Sjl er bld og gjennemsigtig selv

Som Vandet er det i den svenske Elv,

Hver Sjtrene speiler sig i den til Grunden,

og naar et Smiil Dig bver mildt om Munden

Man sig betroer til Dig, troer man paa Een.

- Gud gav en Digter denne delsteen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost