The Hans Christian Andersen Center

Dato: 30. marts 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Raaslřff
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Wonder Stories told for Children" 1870]

Den aandfulde, elskvćrdige Frřken Raaslřff, som altid har vist saa meget Deltagelse for mig og mine Digtninger, vil venlig modtage denne amerikanske Samling af "Eventyr og Historier", som ville slutte i et senere efterfřlgende Bind.

Ćrbřdigst

Hans Christian Andersen

Kjřbenhavn, 30 Marts, 1870

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost