Dato: 2. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Karen Sophie Larsen
Sprog: dansk.

Laura Hansine Larsen

fdt den 24 Sept 1824 dd 2den April 1840

Hendes Sjl mder hos Gud

en forudgangen Fader og Broder;

Paa Jorden savnes hun af

en srgende Moder og tre Sdskende.

-

Femten Gange saae Du Vaaren,

Du var mild og smuk som den.

Nu mit ie gjennem Taaren

Sger hvad, som her svandt hend.

Hjertet brast mens det var ungt!

O, at skilles er saa tungt!

Dog jeg veed vi mdes atter

Fred og Fryd med Dig min Datter!

--

N.B.

Det verste kan ogsaa forkortes endnu saaledes

Laura Hansine Larsen

fdt den 24 Sept. 1824, dd 2den April 1840

savnet af en srgende Moder og tre Sdskende

gik hun til en forudgangen Fader og Broder.

---

Tekst fra: H.C. Andersens Hus