Dato: 10. september 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Mandagaften [10/9 1849]

Kjreste Ven!

lige i det jeg pakker ind, jeg skal afsted om nogle Timer, faaer jeg Fra Bjanko-Luno, denne Correctur, som jeg har forlangt; jeg har rettet det Vrste deri, men vil De ikke lse den heel igjennem, somom den var ganske ny og ikke seet. - Hils Deres Kone og Brnene, lev selv hjertelig vel, min Humeur er aldeles slet, havde jeg ikke et par Mennesker her i Kjbenhavn, ja kun nogle Faae, jeg nskede da, gid jeg aldrig kom tilbage! tnk venlig paa

Deres trofaste

H.C. Andersen.

ST Hr Justisraad E. Collin.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)