Dato: 26. oktober 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr d. 26. October 1867

Kjre Frken H[allager]

De maa dog hre hvorledes det gik mig igaar, vide at jeg naaede at komme med Toget, men var jeg blevet kun et Minut lnger hjemme i Huset, da vilde jeg have vret ndt til at reise med Middags- eller Aftentoget, ligge over i Korsr og i Dag, til Morgen, taget Extrapost fire Mile; De vil altsaa se hvor ndvendigt det var at komme afsted. Jeg kirte i vild Fart til Banegaarden og kom idet der ringedes til Affart; fik Billet og kom i hast i Vognen og foer afsted, rigtignok i meget strk Sindsbevgelse. Dem, kjre Frken Hallager, skylder jeg imidlertid at jeg naaede det, thi uden Deres store Godhed at De selv lb ned og hentede en Vogn, og fik den, var jeg ikke kommet bort; derfor min hjertelige Tak, den jeg i Afreisen ikke gav Dem, da det var om at jage afsted. Jeg veed ikke om det var Glemsomhed hos Vognmanden at den bestilte Vogn ikke kom, eller om Manden sov da Caroline Klokken 6 gik til ham. Gid det lille Menneske dog havde skyndt sig hjem og sagt Besked, men det skete nu ikke. Hun er et godt Barn og det gjr mig ondt jeg skjndte paa hende, det var Karlen der skulde have Skjnd; thi det var til Fortvivlelse saaledes at staa og vente og se Minut gaae efter Minut. Jeg naaede imidlertid Klokken et Basns hvor allerede var ganske festlig og hele Aftenen rykkede Gjester ind. I Dag er det Bryllupsdag. En stor resport er reist i Gaarden, Broerne over Canalerne festligt smykket, mange Dannebrog vaie. Kl. 4 kjres til Kirken og den bliver oplyst og skal vre som en hel Lvhytte af Grnt. Iaften kjrer det unge Par til deres Hjem, Borreby, nogle af Gjsterne blive her et Par Dage, jeg tnker paa at reise hjem Torsdag, men det er ikke vist endnu, kommer jeg med det Tog som indtrffer paa Aftenen da skal jeg skrive forud ellers ikke. Breve der indtrffer til mig, beder jeg De lader blive liggende i Hjemmet.

Veiret er smukt i Dag, gid det vil vedblive. Hils Fru W. ogsaa Deres Caroline en venlig Hilsen.

Endnu engang Tak fordi De saa virksom hjalp til at jeg naaede at komme med Toget.

Deres forbundne.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topse fotokopi)