H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Hermann Kletke 1. november 1841

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1. november 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Hermann Kletke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1 Nov. 1841

I den Tanke at De forstaaer Dansk, skriver jeg Dem til i dette Sprog hvori jeg bedst og naturligst kan udtrykke mig. Jeg blev meget overrasket ved at see en Bog og det en tydsk, tilegnet mig. Hvorledes skal jeg kunde takke Dem. De vilde i Tydskland, ved at dedicere Deres smukke "Eventyr" til en anset Mand der, have faaet Krav paa hans Hengivenhed, men De har ikke gjort det, De har villet glæde mig, hvad formaaer jeg vel at give igjen!

Dog, vi mødes vel! i vor Tid er jo Kjøbenhavn og Berlin saa godt som Nabo-Byer, Godtfolk komme lettere til hinanden! Besøger De en Dag os, da betragt mig som en gammel Ven, der bør føre Dem om og kommer jeg til Berlin, da vil De blive den første jeg søger.

Deres Bog har, som Digterværk, glædet mig saare meget, den aander et Slægtskab med Brentanos sidste duftende Eventyr og er dog selvstændig. Dyre- og Menneske-Verdenen danne en levende smuk Arabesk! Deilig er Historien om den lille pige, som vil give sine Øine for at frelse sin Broders Liv. Hele Livet hos Bedstemoderen og oppe i Reden er jo ganske Virkelighed. Slutningen af "den blinde Spillemand" er en Situation, jeg engang selv har forsøgt at male, Chamisso har oversat mit lille Digt! Deres er derimod langt mere udført. - Rimeligviis kjender De mine Eventyr, men disse er daarligt oversatte, det bedste ved disse er Maaden de ere fortalte paa, og denne finder ikke gjengiven i Oversættelsen. Til Nytaar udgiver jeg en Bog der i Billeder, Noveller og Skildringer vil vise de interessanteste Punkter af min Reise gjennem Tydskland, Italien, Grækenland og Orienten. De maa lade mig vide om De, uden Hjælp, har læst dette mit Brev, thi da sender jeg dem den danske Original, ellers maa De have den tydske Oversættelse.

Vil De bringe Dr. Hitzig min særdeles Hilsen! Tak ham fordi han saa venlig erindrer mig. Min Adresse er "Kjøbenhavn, Hotel du Nord". Lev vel!

af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Dem Herrn Dr: H. Kletke

Alte Jakobsstraße No 77

Berlin

frey

Tekst fra: Solveig Brunholm