H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Theaterdirection, den kongelige Oktober 1822

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Rigsarkivet

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: Oktober 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Da jeg nu ved Fritagelse fra Theatertjenesten seer mig istand til at kunde Studiere med mere Flid end forhen; og haaber da at kunde tage min første Examen om en 3½ Aar. - Det vilde være mig saa vel til Nytte som tillige en stor Fornøielse, hvis jeg maatte beholde min frie Adgang i Parterret. - Til skade for Theaterkassen kan det umueligen være, og jeg haaber derfor at den høie Direction ei afslaaer min Begiering. - Om det end ikke tillades mig hver Aften, saa ikkun dog de Gange, naar ei alle Billietterne var udsolgte! - Taknemligt skal jeg paaskiønne den høie Directions Godhed.

erbødigt

H.C.A.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen