Dato: 19. maj 1864
Fra: Frederik Christian Kiærskou   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 Mai 1864

Forlængst burde jeg have tilsendt Deres Velbaarenhed indesluttede Haandskrivter, hvilket ogsaa vilde have skeet, dersom jeg ikke havde været forhindret ved Sygdom.

Haabende at De paa Grund af anførte tilgiver at De først nu modtager Dem, har jeg Æren at tegne mig som

Deres Velbaarenheds meget ærbødige

H. Trierschou

P.S.

Den ene af Haandskrifterne er af Hs Excellense Greve Adam Wilhelm Moltke [død 19.2.1864].

-

Professor

Velbaarne

Hr Professor H. C. Andersen

Ridder af Dannebrog, m.m.

[Udskrift:]

Velbaarne Hr. Professor H C Andersen

Ridder af Dannebrog m.m.

Nyehavn 67

Tekst fra: Solveig Brunholm