Du har sgt p: +Glomdalsmuseet

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. oktober 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VII
Sprog: dansk.

Som Hidepunkter i vor Jordliv her
Staae enkelte af Dage, hvor vi see
Ud over det oplevede og Livet,
Og Gldes Tanke, store Alvors Tanker
Gaaer gjennem Sjlen til en mgtig Virken
[4 linier overstreget: Jo strre Virkeplads des strre Omblik,]
Fra Kongesdet paa slig Hitidsdag,
Og at et Kongesde Mandens Plads,
Hvor riig og omstrakt er da i den Skuen]
Den Dag vi fdtes er sligt hide Punkt
En Fest til Fryd og Alvor, som vi feire!
Og Vennekredsen, og Taknemlige
Omringe os, erkjendende og glade;
Den som Gud gav en mgtig Virkeplads
Velsignende for mange rundt omkring sig
Der bliver Festen doppelt stoer og riig,
Og er det Landets Drot, hvis Hjertelag
Er Eet med Folket, som en Faders Fest,
I Land og Rige feires Hitids Dage/
Det Land hvor Kongen til sit [ulselig skrift] tog
At Folkets Kjrlighed er ham hans Styrke,
Der tndes Festblus i de glade Blik,
Her og Flaget og
Drt danske Flag saae Folk fra Himlen ned
Udfolder sig paa
Udfolder sig paa Landet
I Bondens Gaard, hvor Sandhed boer i Aanden
O Bn for Kongen
Til Kirken ved den dybe Orgelklang,
I festlig Kreds rundt om sig [overstr: Fryd] Festen byder
Den danske Skueplads, fra gammel Tid,
Var [overstr: alt] Festhal, og den bliver ei den samme

Imellem Folk og Konge altid var
Paa Alvorsdag en trofast Sluttensammen
Og under Glden deeltes altid Glden
Der var en Tid da Kongen nsten laae
Forstemmende til refrygt - en Sphinx
Paa Bjerget selv en Holberg maatte
Med blottet Hoved vandre over
Slottspladsen, hdrende den dde Bygning,
En Holberg kunde ei faae Pladsen ved
sin Konges Bord - en sund, en oplyst Tid
Lad alt hvad Stort og Godt er festligt mdes. /
Nu taler Bonden med i Kongens Raad,
Og Kongehjertet giver Konge Glands
[Overstr: Alt Sandt og Godt og Skjnt, i Tiden groer,]
Den danske Scene er dog Holbergs Huus,
Der frit Tanke tr udflde sig Tale
Og Folk og Konge mdes gladelig
I rlig Villie og i Kjrlighed
For Danmark derfor vaie Gldes Flag,
Og rundt om feires Kongens Hitidsdag,
[overstr: Vels Aands Solskin lyse over]
Hans Navn vil lyse i ham i vor Historie
I Sagn og Digtning, i en Alvorstid
Hans danske Sind og Hjerte erhans Glorie
Held og Velsignelse for Danmarks Konge,
Held og Velsignelse hrer Danmarks til!

Tekst fra: Solveig Brunholm