The Hans Christian Andersen Center

Dato: 14. juli 1837
Fra: Bernhard von Beskow   Til: Adam Řehlenschläger
Sprog: dansk.

Vid Andersens Ankomst var jag, dessvärre, bortrest. Efter hvad jag hört, lärer han dock funnit sig väl i Stockholm och lofvat ĺterkomma nästa ĺr, dĺ jag hoppas genom hans bekantskap fĺ ersättning för hvad jag nu förlorat.

Tekst fra: Helge Topsře-Jensen (Topsře noter)