The Hans Christian Andersen Center

Dato: 18. april 1847
Fra: Adam Řehlenschläger   Til: Marie Konow, f. Řehlenschläger
Sprog: dansk.

I Tydskland kan jeg i denne Tid, da man er saa forbittret paa de Danske, ingen Forlćgger finde. Dog ingen Regel uden Undtagelse, Andersen forgudes for sine Eventyr. Vi kom saadan til at lee, da Johannes og Francisca endnu vare her over et Eventyr, som Otto Hedemann havde skrevet om en Tandstikker aldeles i Andersens Maneer, og efter alle vores Mening, lige saa godt som mange af hans.

Tekst fra: Helge Topsře-Jensen (Topsře noter)