Dato: Januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

[paa skr over venstre hjrne:]

Til Hr H. Scharf

Nizza den Januar 1870

Kjre Ven

I det nye Aar min bedste Hilsen til Dem, nu er De tnker jeg, traadt op i den nye Ballet og har gjort stor Lykke, jeg tnker og troer det. Vor udmrkede Balletmester har Glde af sit Arbeide, jeg lnges efter at hre derom, bring ham imidlertid min hjertelige Hilsen han veed og forstaaer med hvor varmt Hjerte jeg omfatter og beundrer hans hele Virksomhed.

Hils Frknerne Price, Waldemar og Karl Price, vil Gud kommer jeg saa tidlig hjem at jeg fr Forestillingen slutter, i Foraaret, kan see den ny Ballet. Jeg er i Uvsihed om hvor snart jeg reiser her fra Nizza, Sneen ligger hit paa Veien til Paris, Kulden er stor, det frs forleden elleve Grader i Lyon og Fartierne som i Marseille vilde ud af Havnen maatte bryde Isen, det er saaledes ikke indbydende at gaae nordpaa. Glder De og Eckard mig endnu med Brev da lad det / indtil videre gaae her til "Pension suisse", Nice. -

Madms Schneyder fra Theater Varits er her og trder imorgen op som La grand Duchesse de Gerolstein, Forestillingen er til Indtgt for de Fattige og Hr Offenbach frer selv an. Der er meget forhiede Priser, jeg tager ikke derhen. - Seer De eller Eckardt Professor Hartmann, da hils ham meget, og lad falde et Ord om at jeg har sendt ham to Breve og er uvis om de har naaet til ham. Etatsraad Thiele fik jeg et rart Brev fra og dernst hans Bog om Bakkehuset som ret interesserede mig. Jeg har ogsaa seet, den tykke store Bog: "fra nordiske Digtere", meest tiltalte mig heri Hertzs novellistiske Indlg i Theatersagen. Vr nu frisk, ung og glad! Det nye Aar give Dem Glde og alt Godt. Hr Berner har nok ikke holdt sit Lfte at bringe paa Scenen "han er ikke fdt", det er en stor Opmuntring for mig af den dramatiske vrighed! - Lev nu hjertelig vel. Deres Ven

H.C. Andersen

[Langs kanten:] I denne Aften modtog jeg Brev fra Hartmann, tak ham fra mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm