Dato: 23. august 1865
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Ida ondt af Jørgen som skal leve ensomt i Randers. Christien paa Rekreation i Sandefjord, men Ida bitter paa Christine, nok er hun svagelig men meget af hendes Svaghed kommer af hendes Ulyst til at bo i Randers og med Jørgen. Jørgen bitter, ordknap men hans Videnskab har faaet fornyet interesse for ham. [...] Andersen til Middag, men hans Planer er forandret igjen, han rejser paa Torsdag til Stockhom bliver der i 5-6 Uger, kommer her tilbage, bliver her til hen i Februar, saa tager han til lissabon, men først til paris, han har ladet sig skræmme af Rygter om Kolera. Der kommer snart et Bind nye Eventyr af ham, hvorf et par er ret morsomme. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)