Dato: 16. oktober 1839
Fra: J. Chr. Gebauer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Et ubesindigt Lvte, Dem givet, hvilket jeg ikke seer mig i Stand til at holde, stter mig i en stor Forlegenhed og paalgger mig at gjre Dem Afbigt.

Da jeg lovede Dem Melodien til den skandinaviske Sang, betnkte jeg ikke at jeg ingen Ret har til at disponere over den, da den er Frue Bgels Eiendom. Efter at have givet Dem hiint uoverlagte Lvte, talte jeg med Fr. B. derom, ved hvilken Leilighed hun paa det bestemteste erklrede sig imod Musikkens Optagelse i nogetsomhelst Skrift. Jeg fler mig derfor beskjmmet forpligtet til at bede Dem meget om Tilgivelse og Tilladelse til at tage mit Ord tilbage.

d. 16 Oct. 1839.

Derse

Joh.Chr. Gebauer

S.T.

Hr. H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm