Du har sgt p: +University +Library +Amsterdam +Diederichs +Collection

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: December 1837
Fra: G. F. Jenssen-Tusch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg beder Dem undskylde, kjre Hr. Andersen, da jeg frst i dag takker Dem for Deres venlige Brev af 19de og her besvarer Deres Sprgsmaal.

Ikke to, men tre Exemplarer har Vieveg besrget paa Deres Vegne, nemlig efter Deres Angivelse til mig: til Chamisso i Berlin, Theodor Hell [pseud.f. Winkler] i Dresden (den Saakaldte) og til Castelli i Wien, sidstnvnte Exemplar egenhndig. Jeg har endnu ikke kunnet overkomme at gjennemlse Spillemanden, men har desvrre ved nogle flygtige Blik opdage endeel Trykfeil. Det er nu engang uundgaaeligt, som det synes, i Tydskland, fordi Correcturen er ganske overladt til Mennesker, der drive dette Arbeide uden Control og fabriksmssigt. Jeg beder Dem derfor ikke at ville forre noget Exemplar bort af Deres, fr jeg har opgivet / Dem de vsentligste Feil, og da at ville have den Godhed for mig at rette dem med en Blyant.

Igen er Manuscriptet til Eventyrene afgaaet med Pakkeposten. Jeg har ved denne Oversttelse anvendt al min Flid, for paa den vrdigste Maade at fre den hderligst kjendte Danske Digter ind i den tydske Brneverden jeg smigrer mig med, at den i sin Tid vil vinde Deres Tilfredshed. At den lille Bog, der dog nu ikke er saa ganske lille, vil blive udstyret paa det Smukkeste, kan De ligeledes stole paa, og jeg har saa indstndigt bedet Vieveg om en bedre Correctur, at vi ogsaa fra denne Side kunde vre rolige. I morgen bringer jeg Collin det beviiste Exempl. af Deres "Nur ein Geiger!"

venligst Hilsen!

v.Jenssen

Tekst fra: Solveig Brunholm