Du har sgt p: +University +Library +Amsterdam +Diederichs +Collection

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. februar 1846
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, fransk.

Kjbenh: d. 6 Feb

Med strste Erkiendtlighed modtog jeg min gode og kire ven Deres venskabelige Brev fra Weimar og med Glde deraf erfaret at De vedbliver at sknke mig Deres godhedsfulde Erindring endskindt hvor De kommer saa yderst venlig modtages saa at De let derover kunde glemme den 82 Aars gamle Mand Ligeledes har det meget gldet mig at Kongen af Preussen har forret Dem den rde rns Orden og at man overalt hvor De kommer veed at paaskinne Deres Vrd som en talentfuld Digter og en hst interessant Mand Meget er jeg Dem forbunden for al den Omsorg De havde paaa Reisen for min Cousine Elise Raben hun lader Dem ved mig forbindtligst takke og haaber selv at kunde gire det naar De kommer tilbage i Nov d.A. Da jeg intet interessant Nyt kan melde Dem tilnsker jeg Dem alt mulig Held Lykke og Tilfredshed paa denne Deres lange Reise og anbefaler mig. Deres vedvarende Venskab

Deres rbdgst hengivne

G. Moltke Huitfeldt.

[Med HCAs hndskrift:]

Graf Moltke Huidtfeld zu Glorup in Fnen

/

[Udskrift:]

Monsieur

Monsieur C.H. Andersen

Pote tres celebre

Leipzick Hotel de Baviere

Tekst fra: Solveig Brunholm