[portrtkort med pskriften]

Waldo & Julian Story Rome 1864

Tekst fra: Solveig Brunholm